VEIKIMO PRINCIPAS

_______________________________________________________

Nuskaitymas


Automobiliui privažiavus nustatytu atstumu prie numerių atpažinimo bokštelio kamera nufotografuoja 4-8 kadrus ir nusiunčia juos į serverį.

__________________________________________________________________________________

Apdorojimas


Programinė įranga Car-Reader atpažįsta automobilio valstybinio numerio skaitmenis ir raides kiekviename iš išsaugotų 4-8 nuotraukų atskirai, sulygina gautus rezultatus, išveda vidurkį ir pateikia gautą rezultatą.

__________________________________________________________________________________

Palyginimas


Programa sulygina gautą rezultatą su naudotojo sukurtais įleidžiamų arba neįleidžiamų automobilių sąrašais. CAR-READER taip pat leidžia naudoti automobilių ''juodąjį sąrašą''- jei atpažįstamas ''juodajame sąraše" esantis automobilis, sistema skelbia aliarmą.

__________________________________________________________________________________

Kontrolės funkcijos


Priklausomai nuo palyginimo metu gauto rezultato ir užprogramuotų režimų sistema siunčia singalą automatiniams vartams, švieslentėms, šviesoforams, kelio užtvarui, apsaugos sistemoms, bilietų automatams ir kitiems įrenginiams arba praneša apie įvykį el. paštu, sms, aliarmo signalu ir kitais laisvai programuojamais būdais.

__________________________________________________________________________________

Informacijos išsaugojimas


Įvažiavusių (ir neįvažiavusių) automobilių sąrašai kartu su nuotraukomis saugomi serveryje ir vėliau gali būti panaudojami peržiūrai bei analizei. Laisvai konvertuojamas duomenų formatas leidžia nesunkiai integruoti CAR-READER programinę įrangą kitose sistemose- buhalterinės apskaitos, darbuotojų darbo laiko apskaitos programose, įeigos kontrolės sistemose ir kitur, kur reikalingi tikslūs ir patikimi duomenys

 

Apie Mus   |   Į pagrindinį   |   D.U.K.   |  Nuorodos   |  Kontaktai  |   
www.redlainas.lt © 2008